Evolution Host

TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố

(2021)

Nội dung phim

Tại Manila, khi các thế lực siêu nhiên đen tối thâm nhập khắp thế giới tội phạm ngầm, việc gìn giữ hòa bình phụ thuộc vào Alexandra Trese. Nhưng một cơn bão sắp kéo đến!
Xem phim TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố Vietsub, Xem Phim TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố thuyết minh, Xem Phim TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố vietsub online, TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố 6/6 Tập, TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố bản đẹp, TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố trọn bộ, TRESE: Người Bảo Vệ Thành Phố vietsub, Xem phim Vietsub, thuyết minh, 6/6 Tập, bản đẹp, trọn bộ, vietsub